Dr Krzysztof Skawiańczyk

Dr Krzysztof Skawiańczyk

Adwokat, LL.M, {The Catholic University of America – Washington D.C.}, współzałożyciel i partner Skawiańczyk & Stanek Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska w Krakowie. Specjalizuje się w prawie gospodarczym handlowym, cywilnym, rodzinnym oraz karnym, w szczególności w zakresie przestępstw gospodarczych. Posiada bogate doświadczenie procesowe, w szczególności w zakresie postepowań gospodarczych i karnych. Autor publikacji z zakresu zmian kapitałowych w spółkach kapitałowych. Włada biegle językiem niemieckim , angielskim oraz płynnie posługuje się językiem włoskim. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Berlinie na prawach adwokata europejskiego.

E – mail: k.skawianczyk@skawianczyk.eu

Wykształcenie:

 • 2019 – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego , Ruprecht – Karls – Universität Heidelberg – Szkoła Prawa Niemieckiego
 • 2014 – The Catholic University of America , the Columbus School of Law, Washington D.C. uzyskanie tytułu LL.M.2012 – The Catholic University of America w Waszyngtonie oraz Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji – Szkoła Prawa Amerykańskiego
 • 2008 – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego , obrona rozprawy doktorskiej : „Podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z o.o.” Promotor : prof. hab. Ireneusz Weiss.
 • 1997 – absolwent studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 1994 – 1995 –studia na wydziale Prawa Ruhr – Universität in Bochum w Republice Federalnej Niemiec odbyte w ramach stypendium naukowego przyznanego przez Friedrich – Ebert – Stiftung w Bonn.
 • 1991 – rozpoczęcie studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kariera:

 • 2018 – wpis na listę adwokatów zagranicznych w Izbie Adwokackiej w Berlinie
 • 2005 – współzałożyciel Skawiańczyk & Stanek Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska z siedzibą w Krakowie.
 • 2003 – wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Krakowie i otwarcie indywidualnej Kancelarii Adwokackiej1997 –
 • 2003 – prawnik zatrudniony w krakowskich kancelariach prawniczych: Labe i wspólnicy s.c., Forystek Góralczyk Rychlicki s.c. oraz w warszawskim oddziale Backer & McKenzie (1998).

Publikacje:

 • Ochrona praw wierzycieli w ramach przygotowanej likwidacji (pre-pack) – wybrane aspekty
  Krzysztof Skawiańczyk/ Maciej Oleksak C.H Beck, 2019
 • Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o., Wolters Kluwer 2009 Warszawa, monografia.
 • Prawa dłużnika przechodzą na wierzyciela, Rzeczpospolita, 2 kwietnia 2004 roku.
 • Wykonanie obowiązku wypłaty dywidendy a przychód spółki z tytułu nieodpłatnego świadczenia, Monitor Prawniczy, listopad 2001,
 • Podwyższenie kapitału zakładowego przez konwersję wierzytelności, cz. I, Monitor Prawniczy, 2000, nr 2 .
 • Podwyższenie kapitału zakładowego przez konwersję wierzytelności, cz. II, Monitor Prawniczy, 2000, nr 3.
 • Podwyższenie kapitału zakładowego metodą kapitalizacji rezerw, Przegląd Prawa Handlowego, 1999, nr 10,
 • Podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z o.o., Ostoja 1997

Zainteresowania:

turystyka piesza, szachy, podróże, języki obce, żeglarstwo.