Obrót nieruchomościami

Obrót nieruchomościami

  • Badamy stan prawny nieruchomości
  • Przygotowujemy i opiniujemy umowy dotyczące nieruchomości, w szczególności umowy sprzedaży
  • Redagujemy umowy najmu lokali handlowych, powierzchni biurowych .
  • Reprezentujemy w postępowaniach wieczystoksięgowych.