Ochrona dóbr osobistych

Ochrona dóbr osobistych

  • Oświadczenia , sprostowania nieprawdziwych informacji publicznie rozpowszechnianych.
  • Zadośćuczynienia dla poszkodowanych naruszeniem ich dóbr osobistych.