Odszkodowania i zadośćuczynienia

Odszkodowania i zadośćuczynienia za szkody osobowe, majątkowe i komunikacyjne

  • Zajmujemy się do­cho­dzeniem od­szko­do­wań za urazy i obrażenia ciała, a także cierpienia psychiczne dla poszkodowanych i ich rodzin.
  • Już na etapie powstania szkody pozyskujemy środki na zabezpieczenie kosztów leczenia i rehabilitacji.
  • Pomagamy ustalić adekwatną kwotę zadośćuczynienia do powstałego uszczerbku na zdrowiu.