Postępowanie administracyjne

Postępowanie administracyjne

  • Prowadzimy postępowania administracyjne przede wszystkim z zakresu prawa budowlanego i wodnego.
  • Prowadzimy postępowania w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę, legalizację samowoli budowlanych, pozwolenia na użytkowanie, sprawy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.