Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne

  • Specjalizujemy się w prowadzeniu procesów sądowych.
  • Świadczymy pełne zastępstwo procesowe we wszystkich instancjach przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym.
  • W prowadzeniu procesu cywilnego stawiamy nacisk na szybkie załatwienie sporu jeżeli to możliwe jeszcze na etapie postępowania mediacyjnego.
  • Zabezpieczamy interesy naszych Klientów w szczególności przez wykorzystywanie mechanizmów zabezpieczenia roszczeń, które pozwolą w przyszłości skutecznie prowadzić egzekucję.
  • Po zakończeniu procesu prowadzimy aktywną obsługę procesu windykacji.