Postępowanie karne

Postępowanie karne

  • Prowadzimy doradztwo i reprezentację w sprawach przestępstw przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.
  • Reprezentujemy pokrzywdzonych, podejrzanych, oskarżonych oraz skazanych.