Reprezentacja przed sądem

Reprezentacja przed sądem

 • Specjalizujemy się w prowadzeniu procesów sądowych.
 • Świadczymy pełne zastępstwo procesowe we wszystkich instancjach przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym.
 • W prowadzeniu procesu cywilnego stawiamy nacisk na szybkie załatwienie sporu jeżeli to możliwe jeszcze na etapie postępowania mediacyjnego.
 • Zabezpieczamy interesy naszych Klientów w szczególności przez wykorzystywanie mechanizmów zabezpieczenia roszczeń, które pozwolą w przyszłości skutecznie prowadzić egzekucję.
 • Po zakończeniu procesu prowadzimy aktywną obsługę procesu windykacji.
 • Specjalizujemy się w prowadzeniu procesów sądowych, zapewniając
  zastępstwo procesowe wyłącznie doświadczonych radców prawnych i
  adwokatów.
 • Świadczymy pełne zastępstwo procesowe we wszystkich instancjach
  przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, również w
  postępowaniu sądowo-administracyjnym.
 • W prowadzeniu procesu cywilnego/gospodarczego stawiamy nacisk
  na szybkie załatwienie sporu, jeżeli to możliwe jeszcze na etapie
  postępowania mediacyjnego.
 • Zabezpieczamy interesy naszych Klientów w szczególności przez
  wykorzystywanie mechanizmów zabezpieczenia roszczeń, które
  pozwolą w przyszłości skutecznie prowadzić egzekucję.
 • Z sukcesami prowadzimy procesy w Polsce i w Niemczech.