Obsługa deweloperów / wykonawców / wspólnot mieszkaniowych

Obsługa deweloperów / wykonawców / wspólnot mieszkaniowych

 • Zabezpieczamy prowadzenie prawidłowej dokumentacji procesu
  inwestycyjnego.
 • Reprezentujemy deweloperów, wykonawców oraz wspólnoty
  mieszkaniowe w sporach związanych z wykonaniem obiektów
  budowlanych. Posiadamy szerokie doświadczenie w obsłudze
  prawnej procesów budowlanych.
 • Korzystamy z pomocy własnych biegłych w trakcie przygotowania
  procesu sądowego i materiału dowodowego.