Odszkodowania i zadośćuczynienia

Odszkodowania i zadośćuczynienia

 • Posiadamy szerokie doświadczenie w obsłudze wiodących
  ubezpieczycieli w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych i
  majątkowych.
 • Zajmujemy się dochodzeniem zadośćuczynienia za urazy i obrażenia
  ciała, a także cierpienia psychiczne dla poszkodowanych i ich rodzin
  w szczególności w zakresie wypadków komunikacyjnych.
 • Już na etapie powstania szkody bierzemy udział w postępowaniu
  likwidacyjnym i pozyskujemy środki na zabezpieczenie kosztów
  leczenia i rehabilitacji.
 • Pomagamy ustalić adekwatną kwotę zadośćuczynienia do
  powstałego uszczerbku na zdrowiu.