Strona główna

Doświadczenie

Zaangażowanie

Profesjonalizm

O kancelarii

Skawiańczyk & Stanek Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska z siedzibą w Krakowie w Kamienicy pod Temidą to firma prawnicza, która z dużym zawodowym powodzeniem działa od 2005 roku, specjalizując się w postępowaniach cywilnych i karnych oraz kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.
Dewizą naszej pracy jest łacińska paremia Ius est ars boni et aequi  („Prawo jest sztuką czynienia tego, co dobre i słuszne”), gdyż szeroko pojęte dobro i słuszność stanowią dla systemu prawa wartości fundamentalne, a prawo powinno być interpretowane i stosowane zawsze z ich uwzględnieniem. Dlatego zazwyczaj uzyskujemy dla naszych klientów wyniki, które oni oceniają jako dobre a sądy uznają jako słuszne.
Wykształcone i sprawdzone w trakcie wieloletniej praktyki metody działania pozwalają Kancelarii na świadczenie usług prawnych na wysokim, profesjonalnym poziomie.
Nasza Kancelaria to zespół starannie dobranych, wykształconych i doświadczonych prawników , dla których skuteczne doradztwo i reprezentacja interesów Klienta to najważniejsze cele zawodowej aktywności. Prawnicy naszej Kancelarii specjalizują się w różnych dziedzinach prawa, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaoferować kompleksową obsługę prawną z różnych dziedzin prawa i łączącą różne dyscypliny prawnicze. Zaufało nam wielu dużych, średnich i małych przedsiębiorców z różnych branż i sektorów począwszy od paliwowej przez ubezpieczeniową, budowlaną i motoryzacyjną , osób indywidualnie prowadzących działalność oraz osób fizycznych, dla których rezultaty naszych starań są kluczowym i przekonywującym argumentem dla kontynuowania wieloletniej współpracy.
Świadczymy także usługi prawne na rzecz podmiotów zagranicznych, w szczególności osób prawnych i fizycznych pochodzących z Republiki Federalnej Niemiec, Austrii i Szwajcarii, ale również prowadzimy procesy i reprezentujemy naszych Klientów na terenie Republiki Federalnej Niemiec, gdzie jesteśmy obecni poprzez osobę adwokata dra Krzysztofa Skawiańczyka, który jest członkiem Izby Adwokackiej w Berlinie. Świadcząc kompleksowe usługi prawne współpracujemy z notariuszami, tłumaczami, biegłymi, psychologami oraz ekspertami.

German Desk

  • Od wielu lat specjalizujemy się w obsłudze niemieckich, austriackich i szwajcarskich podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.
  • Doradzamy w procesach inwestycyjnych ,
  • Reprezentujemy w negocjacjach biznesowych i sporach sądowych.
  • Obsługujemy prawne aspekty wymiany handlowej Polska – Niemcy i Polska -Austria.
  • Zakładamy spółki i kompleksowo doradzamy przy ich funkcjonowaniu, w szczególności w zakresie prawa pracy i prawa handlowego.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu, wypełnij formularz, zadzwoń lub napisz.
Skontaktuj się

Zespół

Dr Krzysztof Skawiańczyk

Adwokat, LL.M, {The Catholic University of America – Washington D.C.}, współzałożyciel i partner Skawiańczyk & Stanek Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska w Krakowie. Specjalizuje się w prawie gospodarczym handlowym, cywilnym, rodzinnym oraz karnym, w szczególności w zakresie przestępstw gospodarczych. Posiada bogate doświadczenie procesowe, w szczególności w zakresie postępowań gospodarczych i karnych. Autor publikacji z zakresu zmian kapitałowych w spółkach kapitałowych. Włada biegle językiem niemieckim , angielskim oraz płynnie posługuje się językiem włoskim. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Berlinie na prawach adwokata europejskiego. E – mail: k.skawianczyk@skawianczyk.eu

Przemysław Stanek

Współzałożyciel i partner w Skawiańczyk & Stanek Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska z siedzibą w Krakowie. Specjalizuje się w prawie spółek, prawie ubezpieczeń gospodarczych, prawie cywilnym, rodzinnym i administracyjnym. Zdobył duże doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych, zwłaszcza w postepowaniach gospodarczych. Sporządza umowy inwestycyjne dla inwestorów zagranicznych w spółkach prawa handlowego, w szczególności w branży telekomunikacyjnej i informatycznej. Przygotowuje i prowadzi postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Włada językiem angielskim. Prywatnie żeglarz z uprawieniami sternika morskiego oraz miłośnik narciarstwa alpejskiego. E – mail: stanek@kancelaria-cracow.pl

Maciej Oleksak – adwokat, członek Krakowskiej Izby Adwokackiej, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie studiów członek Uniwersyteckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego Jego zainteresowania zawodowe obejmują prawo gospodarcze, upadłościowe oraz karne w zakresie obejmującym przestępstwa przeciwko mieniu oraz obrotowi gospodarczemu. Posiada znaczne doświadczenie procesowe związane z reprezentowaniem klientów w różnych rolach procesowych.

Michał Olszowski – adwokat, członek Krakowskiej Izby Adwokackiej w Krakowie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W trakcie studiów ukończył kurs: „Szkoła Prawa Amerykańskiego”, organizowany  przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji oraz The Catholic University of America, Columbus School of Law w Waszyngtonie. Jego zainteresowania zawodowe skupiają się głównie wokół prawa karnego, prawa cywilnego i prawa gospodarczego. Posiada kilkuletnie doświadczenie w obsłudze Klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych, zarówno na sali sądowej, jak i w relacjach poza procesowych. Włada językiem angielskim. Prywatnie miłośnik kolarstwa.

Anna Stokłosa, radca prawny, LL.M {Waszyngton} wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie, Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w zakresie prawa pracy.  Od wielu lat prowadzi szkolenia poświęcone problematyce prawa pracy.
Ewelina Dereniowska-Gugała – adwokat, członek Krakowskiej Izby Adwokackiej, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania zawodowe obejmują prawo cywilne, gospodarcze oraz prawo pracy. W ramach prowadzonej praktyki zawodowej prowadzi również sprawy dot. prawa rodzinnego, w tym sprawy rozwodowe i o podział majątku.
Bartosz Sawiński – Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, nagradzany na konkursach EY Polska z prawa finansowego. Kompleksowo obsługuje klientów w sprawach cywilnych, rodzinnych oraz gospodarczych. Posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu osób fizycznych i prawnych przed sądami oraz organami administracji publicznej, w rozmaitych rolach procesowych. Prywatnie tata dwóch przeciwieństw – Aleksandra i Ksawerego. Dłuższy czas wolny spędza na stoku, krótszy z biografiami sportowców.
Agnieszka Smardzewska aplikant radcowski. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła seminarium magisterskie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych pod przewodem prof. dra habilitowanego Krzysztofa Barana pracą zatytułowaną „Wolność zrzeszania się w związkach zawodowych de lege lata i de lege ferenda”. W dotychczasowej praktyce zawodowej zajmowała się zwłaszcza prawem cywilnym w zakresie zobowiązań oraz prawem rodzinnym. Posiada doświadczenie w występowaniu w procesie przed sądami powszechnymi. Prywatnie miłośniczka muzyki, zwierząt i podróży.
Ewelina Laskowska – Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym i gospodarczym. Prywatnie miłośniczka podróży i wędrówek szlakami turystycznymi.
Paweł Mucha aplikant radcowski. Absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył seminarium magisterskie z zakresu postępowania administracyjnego pod przewodem prof. dra hab. Tadeusza Wosia pracą zatytułowaną „Przesłanki wznowienia postępowania administracyjnego”. W dotychczasowej praktyce zawodowej zajmował się zwłaszcza prawem ochrony konkurencji i konsumentów oraz prawem cywilnym w zakresie odszkodowań. Posiada duże doświadczenie w występowaniu w procesie przed sądami powszechnymi. Prywatnie instruktor narciarski, amator siatkówki oraz miłośnik historii.
Agnieszka Orzeł aplikant adwokacki. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła seminarium magisterskie z zakresu procesu karnego pod przewodem prof. UJ, dr hab. Dobrosławy Szumiło-Kulczyckiej. W trakcie studiów pełniła funkcję przewodniczącej Koła Naukowego Postępowania Karnego TBSP UJ. Od stycznia 2019 roku aplikantka adwokacka w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. W dotychczasowej praktyce zawodowej zajmowała się głownie prawem pracy, prawem cywilnym oraz obsługą spółek. Prywatnie miłośniczka podróży i gotowania.
Anna Sznyterman – Sułek. Absolwentka  Krakowskiej Szkoły Wyższej  im .Frycza Modrzewskiego w Krakowie, Wydziału Turystyki Międzynarodowej, asystentka kancelarii, od 13 lat prowadzi również własną działalność gospodarczą związaną z branżą medyczną, zdobyła doświadczenie zawodowe pracując w zakresie obsługi klienta .Czuwa nad właściwym obiegiem dokumentacji, pomaga w wykonywaniu obowiązków służbowych w zakresie administracyjnym. Dba o sprawne funkcjonowanie biura. Prywatnie miłośniczka kotów oraz pracująca mama.