Przemysław Stanek

Przemysław Stanek

Radca prawny, współzałożyciel i partner w Skawiańczyk & Stanek Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska z siedzibą w Krakowie. Specjalizuje się w prawie spółek, prawie ubezpieczeń gospodarczych, prawie cywilnym, rodzinnym i administracyjnym. Zdobył duże doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych, zwłaszcza w postepowaniach gospodarczych. Sporządza umowy inwestycyjne dla inwestorów zagranicznych w spółkach prawa handlowego, w szczególności w branży telekomunikacyjnej i informatycznej. Przygotowuje i prowadzi postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Włada językiem angielskim. Prywatnie żeglarz z uprawieniami sternika morskiego oraz miłośnik narciarstwa alpejskiego. E – mail: stanek@kancelaria-cracow.pl

Wykształcenie i kariera

  • 2005 – współzałożyciel Skawiańczyk & Stanek Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska z siedzibą w Krakowie.
  • 2005 – zakończenie aplikacji radcowskiej, zdanie egzaminu radcowskiego, wpis na listę radców prawnych.
  • 2002 – 2005 – aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.
  • 2003 – 2005 – zatrudnienie w Kancelarii Prawniczej „LEX” Jerzy Nawrocki w Bielsku-Białej.
  • 2001 – 2003 – sprawowanie funkcji Nadzorcy Sądowego w Sądzie Rejonowym w Bielsku – Białej w postępowaniach układowych podmiotów gospodarczych.
  • 1998 – 2001 – aplikacja sądową przy Sądzie Okręgowym w Bielsku Białej, zakończona zdaniem egzaminu sędziowskiego.
  • 1997 – 2002 – praca w zawodzie prawnika w przedsiębiorstwach państwowych i firmach prywatnych na stanowisku referenta prawnego.
  • 1997 – obrona pracy magisterskiej pod tytułem „Prawo do uczciwego procesu w świetle orzecznictwa Europejskiej Komisji Praw Człowieka”.
  • 1991 – 1997 studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.