Windykacja należności

Windykacja należności

 • Współpraca z Kancelarią nie kończy na etapie uzyskania
  pozytywnego rozstrzygnięcia postępowania sądowego. Po
  zakończeniu postępowania przed sądem bierzemy aktywny udział w
  postępowaniu egzekucyjnym przy współpracy ze skutecznymi
  sprawdzonymi Komornikami w kraju i za granicą.
 • W przypadku ukrywania majątku przez dłużnika skutecznie
  zabezpieczamy majątek i aktywnie poszukujemy majątku z udziałem
  prywatnych detektywów.
 • Windykujemy należności w Polsce, w Niemczech i Austrii.