Rozwody / podział majątku małżonków / władza rodzicielska

Rozwody / podział majątku małżonków / władza rodzicielska

 • W przypadku spraw rodzinnych przeprowadzamy kompleksowo
  postępowania w sprawie kontaktów z dziećmi, władzy rodzicielskiej,
  rozwodu, podziału majątku po rozwodzie.
 • W skomplikowanych sprawach rozwodowych pomagamy przejść
  przez traumę rozwodu w pierwszej kolejności z uwzględnieniem
  dobra dzieci.
 • W zależności od okoliczności sprawy przygotowujemy sprawne
  przeprowadzenie postępowania dowodowego w celu wykazania winy
  małżonka lub zmierzamy do szybkiego ugodowego zakończenia
  postępowania.
 • Zapewniamy pomoc specjalistów: licencjonowanych prywatnych
  detektywów, psychologów, seksuologów.