Ogłoszenie o wszczęciu postępowania grupowego przed Sądem Okręgowym w Katowicach, sygn. akt. I C 1478/22

Przed Sądem Okręgowym w Katowicach w I Wydziale Cywilnym wszczęte zostało postępowanie grupowe (sygn. I C 1478/22), w trybie ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. nr 7 z 2010 r. poz.44) z powództwa Joanny Patusińskiej jako reprezentanta grupy (składającej się z dwudziestu członków tj. Joanny Patusińskiej, Piotra Dudy, Alexa Hura, Artura Ponińskiego, Tomasza Alberta, Katarzyny Banaś, Andrzeja Pająka, Jacka Walusia, Anny Żurawskiej, Pawła Majki, Liliany Jastrzembskiej, Macieja Smolec, Anny Kościelniak-Smolec, Marcina Będkowskiego, Barbary Borek, Wojciecha Szczęsnego, Emilii Wochal, Jana Skowera, Krzysztofa Jawoszek, Seweryna Guzek) przeciwko Murapol Projekt 59 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o zapłatę.

 

Każda osoba, której roszczenie może być objęte powództwem grupowym (roszczenie tego samego rodzaju co opisane powyżej, oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej) może przystąpić do sprawy, składając pisemne oświadczenie o przystąpieniu do grupy w nieprzekraczalnym terminie jednego miesiąca od daty ukazania się tego ogłoszenia, przekazując je reprezentantowi grupy – Joannie Patusińskiej. Przystąpienie do grupy po upływie powyższego terminu jest niedopuszczalne.

 

Wynagrodzenie pełnomocnika od każdego członka grupy może stanowić nie więcej niż 20% równowartości wartości zasądzonej na rzecz powoda.

 

Wyrok, który może zostać wydany w sprawie ma wiążący skutek wobec członków grupy, to jest osób, które przed upływem terminu wskazanego w tym ogłoszeniu prześlą podpisane oświadczenia o przystąpieniu do grupy i zostaną uwzględnione w postanowieniu sądu określającym skład grupy.